نمونه کار بالابر فروشگاهی ایران رادیاتور

ظرفیت: 500 کیلوگرم
کورس کار: 6.5 متر
نوع موتور: بالابر فوق نوعی بالابر هیدرولیک می باشد که جهت حمل اقلام فروشگاه از انبار به سالن اصلی فروشگاه مورد استفاده قرار میگیرد . این بالابر توانایی حمل 500 کیلوگرم بار در کورس حرکتی 6.5 متر را دارد سه فاز چینی سه اسب
نوع شیر برقی: شیر بلوک بالابری با فشار شکن
توضیحات: بالابر فوق نوعی بالابر هیدرولیک می باشد که جهت حمل اقلام فروشگاه از انبار به سالن اصلی فروشگاه مورد استفاده قرار میگیرد . این بالابر توانایی حمل 500 کیلوگرم بار در کورس حرکتی 6.5 متر را دارد
پخش ویدیو
نمونه عکس های پروژه